GRATIS VERZENDING

GRATIS RETOURNERING

SNELLE LEVERING

BINNEN 1-3 WERKDAGEN

073 203 202 3

VRAGEN? BEL ONS!

Winkelmand

Privacy statement

Privacy statement Gigagaaf.nl

Inhoudsopgave
1. Uw privacy is gewaarborgd
2. Adreswijziging
3.Privacy op internet
4. e-mailadressen
5. Overige informatie
6. Beveiligde server
7. Reacties

1. Uw privacy is gewaarborgd
Gigagaaf.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Gigagaaf.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen Gigagaaf.nl groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Gigagaaf.nl, en/of samenwerkende partners. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een e-mail sturen via www.gigagaaf.nl.

2. Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Gigagaaf.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Gigagaaf.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Gigagaaf.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Gigagaaf.nl om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

3. Privacy op internet

Bij elk bezoek aan onze website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze website te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze website in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de website en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van Gigagaaf.nl worden doorgegeven.

De domeinnaam van de website server die de cookies doorgeeft is www.gigagaaf.nl. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren.

4. E-mailadressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze website of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze website.

We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

5. Overige informatie

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze website uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten.
Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

6. Beveiligde server

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze website (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze website.

7. Reacties

In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk bezoek, transactie of overeenkomst via onze website gelden de algemene voorwaarden van Gigagaaf.nl, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

Meld je aan voor de Gigagaaf.nl nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de laatste trends!

 

Nieuwsbrief